Öppen källkod

Öppen källkod gör att våra kunder, helt utan licenskostnader, kan dra nytta av några av världens bästa tekniska lösningar och samtidigt få stöd av mängder av engagerade och kreativa utvecklarna.

Så varför väljer då inte alla öppen källkod?
Det finns i princip två förklaringar:

  1. Trots att Öppen Källkod är att betrakta som standard i dag är många köpare och användare av IT-tjänster i praktiken inte insatta i ämnet
  2. Det lönar sig för ett traditionellt IT-företag att hålla sina kunder kvar i okunskap

Affärsmodellen för öppen källkod saknar nämligen en hävstång.

För den som väljer öppen källkod är programvaran gratis, man betalar bara för anpassningar, support och underhåll.
Men att bara ta betalt en(1) gång för samma jobb låter sunt vid en första betraktelse men för den som vill tjäna stora pengar är det dåligt.
Att sälja en programvarulicens som inte kostar något många, många gånger är frestande för då får man råd att betala för marknadsföring, vältaliga säljare och dyr representation.

Därför väljer många stora bolag att marknadsföra slutna produkter och därför är det också fortfarande många som inte känner till alternativen.

Vi på Altrusoft tycker ändå att vi har en bra affärsmodell både för våra kunderna och för oss.

Vi har gjort valet att konkurrera främst med:

  • långsiktiga kundrelationer
  • nytänkande utveckling
  • anpassningsbara, flexibla, effektiva lösningar, och
  • kostnadseffektivitet

Vi anser inte att det skulle vara möjligt utan Öppen Källkod.

Vi arbetar dagligen med öppen källkod. Därför kan vi professionellt använda öppen källkod till våra kunders fördel.

Öppen källkod är en garanti för att slippa fastlåsning till en leverantör och en viss produkt.
Altrusoft eftersträvar dessutom att alltid att vara utbytbara och att aldrig låsa fast våra kunder på något sätt.

Öppen Källkod och öppna standarder innebär en kostnadsbesparing. Altrusoft tar enbart betalt för utveckling och förvaltning och aldrig för licenser eller tredjepartsprodukter.

Många av de bästa och mest innovativa IT-lösningarna i världen bygger på öppen källkod.
Det vi levererar är därför alltid fritt tillgängligt att bruka, anpassa, förbättra, dela med sig av och bygga vidare på – med eller utan vårt deltagande.