Erfarenheter

Kulturmiljö

Altrusoft deltar i flera projekt för att bevara det nordiska kulturarvet.
Läs mer

Vård och omsorg

Våra konsulters kunnande bidrar till att läkare och patienter får den information och de läkemedel de behöver.
Läs mer

Utvecklingsmetodik

Altrusoft har lång erfarenhet av att göra systemutveckling effektiv med hjälp av agila metoder, testdriven utveckling, continuous integration/continuous delivery och virtualisering/container-teknik.
Läs mer