Kulturmiljö

Altrusoft är engagerat i bevarande, katalogisering och presentation av kulturarvet genom långvariga uppdrag för våra kunder KulturIT och Riksantikvarieämbetet.

För KulturIT utvecklar vi KulturNav, ett system för att dela och publicera referensinformation. Tidigare har KulturIT:s museikunder haft varsin uppsättning referensinformation om termer, historiska personer, platser, tidsperioder och händelser mm. KulturNav ger en gemensam plattform för informationen. Vi har också utvecklat Radius som är en ingång för att söka och presentera data från KulturNav.

Vi hjälper Riksantikvarieämbetets egna utvecklare med bland annat förvaltning av system som Fornsök/Fornminnesinformationssystemet och Kringla.