Teknik

Effektiv utveckling

Effektiv utveckling handlar inte bara om att korta ledtider och minska kostnader. Lika viktigt är att

 • förstå kraven,
 • leverara det viktigaste först,
 • skapa trygghet för kunden och
 • öppna upp för konstruktiv delaktighet.

Är det något vi vill lyfta fram på Altrusoft så är det vår förmåga att åstadkomma just detta.

Vårt recept är både kraftfullt och inarbetat. Det vi fokuserar främst på är:

 • Agila metoder, för att säkerställa att de system vi utvecklar gör det användarna verkligen behöver när systemet är färdigt för drift (och inte det en kravexpert tror att användarna behöver när projektet startar).
 • Testdriven utveckling, för uppnå god kvalitet och ge trygghet vid ändringar.
 • Continuous integration, dvs att kontinuerligt bygga och testa systemen, för att upptäcka defekter så tidigt som möjligt.

Öppen källkod

Öppen Källkod är viktigt för oss därför att vi gjort valet att konkurrera främst med:

 • långsiktiga kundrelationer
 • nytänkande utveckling
 • anpassningsbara, flexibla, effektiva lösningar, och
 • kostnadseffektivitet

Baserat på 10 års erfarenhet anser vi inte att detta skulle vara möjligt utan Öppen Källkod.

Vi arbetar dagligen med Öppen Källkod. Därför kan vi också professionellt använda Öppen Källkod till våra kunders fördel.

Läs mer…

Programmeringsspråk och ramverk

Vi arbetar framför allt med webbaserade lösningar och vi jobbar med många spännande tekniker och ramverk. Några exempel från aktuella projekt är:

Linux, Virtualisering och helhetsåtaganden

För att kunna utnyttja serverresurser effektivt och för att effektivisera automatiserad administration och driftsättning är idag virtualisering en självklar grund. Altrusoft har i över 10 år jobbat dagligen med virtualisering. För våra kunder kan vi erbjuda ett helhetsåtagande antingen genom drift i vår egen miljö, i kundens miljö eller i en molntjänst. I vår Linuxbaserade servermiljö och hos våra kunder använder vi främst:

 • KVM, Linux-kärnans inbyggda virtualisering är den ledande öppna programvaran för fullskalig virtualisering.
 • Docker, lättviktsvirtualisering med container-teknik har snabbt blivit en populär metod för effektiv utveckling och drift.

Öppen källkod

Öppen källkod gör att våra kunder, helt utan licenskostnader, kan dra nytta av några av världens bästa tekniska lösningar och samtidigt få stöd av mängder av engagerade och kreativa utvecklarna.

Så varför väljer då inte alla öppen källkod?
Det finns i princip två förklaringar:

 1. Trots att Öppen Källkod är att betrakta som standard i dag är många köpare och användare av IT-tjänster i praktiken inte insatta i ämnet
 2. Det lönar sig för ett traditionellt IT-företag att hålla sina kunder kvar i okunskap

Affärsmodellen för öppen källkod saknar nämligen en hävstång.

För den som väljer öppen källkod är programvaran gratis, man betalar bara för anpassningar, support och underhåll.
Men att bara ta betalt en(1) gång för samma jobb låter sunt vid en första betraktelse men för den som vill tjäna stora pengar är det dåligt.
Att sälja en programvarulicens som inte kostar något många, många gånger är frestande för då får man råd att betala för marknadsföring, vältaliga säljare och dyr representation.

Därför väljer många stora bolag att marknadsföra slutna produkter och därför är det också fortfarande många som inte känner till alternativen.

Vi på Altrusoft tycker ändå att vi har en bra affärsmodell både för våra kunderna och för oss.

Vi har gjort valet att konkurrera främst med:

 • långsiktiga kundrelationer
 • nytänkande utveckling
 • anpassningsbara, flexibla, effektiva lösningar, och
 • kostnadseffektivitet

Vi anser inte att det skulle vara möjligt utan Öppen Källkod.

Vi arbetar dagligen med öppen källkod. Därför kan vi professionellt använda öppen källkod till våra kunders fördel.

Öppen källkod är en garanti för att slippa fastlåsning till en leverantör och en viss produkt.
Altrusoft eftersträvar dessutom att alltid att vara utbytbara och att aldrig låsa fast våra kunder på något sätt.

Öppen Källkod och öppna standarder innebär en kostnadsbesparing. Altrusoft tar enbart betalt för utveckling och förvaltning och aldrig för licenser eller tredjepartsprodukter.

Många av de bästa och mest innovativa IT-lösningarna i världen bygger på öppen källkod.
Det vi levererar är därför alltid fritt tillgängligt att bruka, anpassa, förbättra, dela med sig av och bygga vidare på – med eller utan vårt deltagande.