Långsiktighet först

Vi vill vara stolta över det vi gör

Att uppriktigt engagera oss för andra är en hållbar långsiktig strategi för oss

Altrusoft prioriterar långsiktighet framför kortsiktig vinst.

Den vinst som genereras i Altrusoft investeras främst i ny produktiv öppen teknologi, rekrytering och utbildning av flera duktiga medarbetare samt projekt i altruistisk anda.

Vi lever efter våra etiska riktlinjer och iakttar omsorg om såväl våra kunder som mänskliga värden och vår miljö.

Vårt mål är att vara ett gott föredöme genom våra handlingar och kunna utveckla våra relationer så att de karaktäriseras av såväl ömsesidighet som öppenhet och förtroende.

  • Vi iakttar öppenhet på alla nivåer för att ge våra kunder trygghet och leverantörsoberoende.
  • Vi stimulerar till ömsesidighet i alla våra relationer.
  • Vi verkar med ett starkt engagemang och utifrån målet att uppnå nytta i varje steg i de uppgifter vi tar oss an.

Vårt mål är ett humant, långsiktigt lönsamt företag där individuella och gemensamma värden och kvaliteter driver utvecklingen.