Altrusoft i korthet

Altrusoft är ett personalägt, värdedrivet IT-företag med etisk profil och fokus på öppna programvaror och standarder.

Vårt fokus är att ta fram, leverera och vidareutveckla innovativa lösningar som effektiviserar kundens verksamhet.

Ett värdedrivet företag

Vi har valt att prioritera teknik för ett gott syfte. Vi står obundna och vi har tydliga och väl genomtänkta etiska riktlinjer som vi tillämpar i vårt dagliga arbete.

Samarbete i nätverk, öppna lösningar och öppna standarder ger oss kraftfulla redskap som bl a bidrar till att undvika inlåsning, missnöje och överpriser.

Våra kärnvärden sammanfattas av öppenhet, ömsesidighet, engagemang och nytta i varje steg.

Större delen av våra affärer gör vi med våra prioriterade kunder inom framförallt vårdsektorn och kulturmiljösektorn. Vi arbetar både som externa konsulter ute hos kund och i långsiktiga uppdrag som bedrivs på vårt kontor i centrala Stockholm.